نوید دانه ایرانیان

برچسب خوراک ماهیان گرمابی

شناخت-ماهیان-گرمابی-min

“ماهیان گرمابی: زیبایی آب‌های گرم”

ماهیان گرمابی طیف وسیعی از ماهیان هستند، که به عنوان مصرف خوراکی و یا زینتی استفاده می شوند. این ماهیان برای رشد و تولید مثل به آب و هوای گرم و استوایی نیاز دارند و به ماهیان استوایی نیز معروف اند. ماهیان گرمابی به عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های ماهیان در جهان شناخته می‌شوند. این گروه شامل بیش از ۲۰۰۰ گونه‌ی مختلف از ماهیان است که در آب‌های گرمسیری و معتدل شناوری می‌کنند. این ماهیان معمولاً دارای جثه‌ی بزرگ و زیبایی خاصی هستند که طرفداران بسیاری در سراسر

ادامه مطلب