نوید دانه ایرانیان

برچسب رشد

خوراک ماهی

خوراک ماهی مناسب چیست؟

خوراک ماهی اولین گام مهم در زنجیره تولید آبزی پروری است. غذا عنصر اصلی زندگی تمام حیوانات است و مانند سایر حیوانات، ماهی نیز برای رشد و بقای خود به غذای کافی و مغذی نیاز دارد. حداکثر تولید ماهیان بدون دادن غذایی مغذی امکان پذیر نیست. مواد تشکیل دهنده یک خوراک مغذی و متعادل برای ماهی‌ها شامل: پروتئین، کربوهیدرات، چربی، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آب است. زیرا خوراکی مانند خزه یا حشرات آبزی که به طور طبیعی در استخر تولید می‌گردند برای آنها کافی نیست و رشد آبزی

ادامه مطلب