نوید دانه ایرانیان

برچسب ماهی گرمابی

أسماك الكارب

معرفی ماهی کپور

ماهی کپور یکی از گونه‌های رایج ماهیان گرمابی است. این ماهی مترادف و یا نام‌های دیگری مانند کپور اروپایی، کپور آلمانی، کپور آینه‌ایی و چرمی نیز دارد. ماهی کپور بالغ به رنگ طلایی روشن تا قهوه‌ایی تیره، با باله‌های مایل به قرمز است و فلس‌ها تمام بدن را می‌پوشاند. همچنین در بعضی گونه‌ها سر ماهی کپوربه صورت مثلثی با خرطومی صاف و صحفه بینی ضخیم است. ماهی کپور امروزی بیشتر در آبزی‌پروری پرورش و یا به عنوان ماهی زینتی استفاده می‌شوند (کپور کوی یا کپور زینتی). ویژگی‌های عمومی

ادامه مطلب