نوید دانه ایرانیان

برچسب پودر ماهی

تولید-خوراک-آبزیان

تولید خوراک آبزیان: آشنایی با ترکیبات آن

تولید خوراک آبزیان همواره امری مهم در پیشرفت صنعت آبزی‌پروری بوده است. در حالی که همه حیوانات پرورشی باید به خوبی تغذیه شوند، سازمان تحقیقات آبزیان هر ساله با ابتکار و نوآوری در جهت تولید خوراک آبزیان خوراک‌های جایگزین و مناسبی را جهت حفظ سلامت آبزیان و انسان تولید می‌نماید. پیشرفت چشم‌گیر در تولید جایگزین‌های مناسب خوراک آبزیان باعث کاهش اتکا به صید ماهیان وحشی شد. ما در این مقاله قصد داریم به برخی خوراک‌های متداول مورد استفاده در آبزی‌پروری دریایی و آنچه ماهیان پرورشی می‌خورند اشاره کنیم. همچنین

ادامه مطلب