نوید دانه ایرانیان

تأمین احتیاجات غذایی ماهی

فهرست مطالب

تامین احتیاجات غذایی ماهی همواره از اولیت‌های اصلی پرورش‌دهندگان است. با توجه به اهمیت نقش تغذیه در دوره پرورش آبزیان، برنامه ریزی در راستای تأمین احتیاجات غذایی ماهی در جهت دستیابی به مقدار رشد بهینه، از جمله اولویت‌های اساسی پرورش‌دهندگان است. از طرفی تغذیه ماهی با کنسانتره نقش بسزایی در بهبود ضریب تبدیل داشته و از این رو کارخانه نوید دانه ایرانیان با استفاده از با کیفیت‌ترین نهاده‌های دامی (سویا، ذرت، جو و …)، توکسین بایندر، ضد قارچ و انواع مکمل‌های معدنی و ویتامینه به عنوان مواد اولیه و با بهره مندی از بروزترین خط تولید پلت و اکسترود مجهز به کاندیشنرهای دو طبقه با قابلیت پخت خوراک و در نتیجه تسهیل هضم پروتئین‌ها،گامی مهم در زمینه تأمین خوراک ماهیان گرمابی حوضچه داران بخصوص در جنوب کشور برداشته است.

انواع خوراک ماهیان گرمابی کارخانه نوید دانه ایرانیان به سه گروه مرحله آغازین، رشد و پرواری تقسیم می‌شود:

مرحله پرورش

آغازینرشدپرواری

نام خوراک

SFCFFC1FFC2GFC1GFC2

GFC3

پروتئین جیره

 (%)

4036292725

21

سایز پلت

(mm)

2345

6

وزن ماهی

(gr)

10-525-1050-25100-50400-100

1200-400

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، از جدیدترین جشنواره‌های تخفیف، اخبار و مقالات نوید دانه ایرانیان باخبر شوید!

همچنین بخوانید...